Spousta malých skutků činí život velkým.

OPRAVA o Pangasovi!!!!!

 

 

 

Stanovisko Státní veterinární správy ČR

V poslední době se šíří po netu špatnou češtinou psaný údajně odborný článek o hrozném pangasovi chovaném ve Vietnamu, který je plný všech možných reziduí, malachitovou zelení počínaje a hormony konče. Při pozorném čtení snad soudný člověk pochopí, že jde o klasické nactiutrhání.

Nicméně seménko nedůvěry je zaseto a již jsme odpovídali na několik dotazů, například i od provozovatele školních jídelen, jak je tomu doopravdy. Státní veterinární správa ČR zorganizovla dvě kontrolní akce zaměřené na ryby. Jedna se speciálně týkala pangase původem z Vietnamu, kdy byly vzorky laboratorně vyšetřeny na přítomnost steroidů, chlorovaných pesticidů a PCB a chemických prvků. Všechny dosavadní vzorky s negativním výsledkem.

Druhá akce zaměřená na klamání zákazníků z pohledu označování bude vyhodnocena v nejbližších dnech. Nicméně již dnes lze uvést, že u 4 výrobků z pangase byly zjištěny nedostatky v označení, nešlo však o o ohrožení zdraví. Jednalo se o neuvedení obsahu polyfosfátů na obalu (byť pod limitem) a o zjištěný menší obsah masa než výrobce deklaroval.

Pangas je sladkovodní ryba původem z jihovýchodní Asie, odkud se i k nám zmražená dováží. Je charakteristická jemným bílým masem a doznává docela obliby. Pokud by si zákazníci měli dát na něco pozor, tak na cenu, a to v tom smyslu, aby si v případě mrazených ryb za cenu masa nekupovali vodu. Pokud jsou ryby mrazené a nejsou označeny jinak, mohou obsahovat vody do 5 %. Pokud jsou tzv. glazované, což má chránit rybí maso před vysušením chladem, nebo je do nich přidaná voda pomocí přídatných látek, může rybí maso obsahovat vody více. A o tom musí být zákazník informován. Někteří výrobci proto na baleních ryb uvádějí: "Bez přidané vody", zde si zákazník může být jistý, že je zde vody opravdu maximálně do těch 5 %.

Takže shrneme-li, ryby u nás uvolňované do oběhu, tj. do tržní sítě, musejí splnit podmínky zdravotní nezávadnosti, a jak se orgány veterinárního dozoru průběžně přesvědčují, je tomu tak i u onoho pangase!

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČRVyjádření ke zprávě od společnosti EUROFRIGO

Dobrý den,

k záležitosti pangasius:

- je to skutečně sladkovodní ryba,  farmovaná v Asii, zejména ve Vietnamu.

- je krmen granulemi, stejně jako všechny farmované ryby mořské i sladkovodní (losos v Norsku,  pražma-dorado v Turecku, apod.)

- voda v rybnících, kde je pangasius farmován je z různých ramen Mekongu a musí být každý den vyměněna ,

- Malachitová zeleň je zakázaná látka, používaná dříve proti zaplísnění žaber ryb (dříve používano i u sladkovod. ryb v Evropě, později zakázano), v minulosti se u některých dodávek pangas. v Evropě tyto látky zachytily a zboží se vracelo do Vietnamu.  V posledních 2 letech už o tom není slyšet (viz. nedávný test zveřejněny v MFD - na malachit zeleň - vše negativní). Farmy i továrny na zpracování jsou pod kontrolou veterinářů z EU a mají EU reg. čísla.

- Pangasius jako sladkovodní ryba (stejně jako kapr,..)  nemá samozřejmě tolik užitečných látek  (jód,--) jako ryby mořské,  ale není v žádném případě škodlivý. Vyšetření se dělá jak v přístavech na vstupu do EU, tak namátkově Státní vet. správou ČR.

- Co se týče množství výživ. látek (zejm. bílkovina) je na tom pangas. poměrně dobře, ale pozor,  hlavní problém  (a to je stejné u mořských ryb!!!!) je obsah záměrně přidané chemie (polyfosfát, citrát), která váže 20 až 30% uměle přidané vody uvnitř masa ryby, s cílem snížit cenu.  Potom samozřejmě zákazník, který si takovou rybu koupí konzumuje mnohem méně bílkoviny. Zákazník se musí kontrolovat složení na obale,  pokud tam je nějaká chemie (E.), pak musí počítat s tím, že si kupuje mnohem více vody, tedy, že kromě vody označené na obale v % - což je množství ledu, který je naglazovaný na filetech, kupuje jestě dalších 20-30% vody uvnitř ryby.

- naše firma je jen jeden z dovozců pangasia,  ale na rozdíl od ostatních dovážíme cca 90% pangasia zcela bez chemických přísad,  což máme označeno na obalech.

S pozdravem

V. Prokop
EUROFRIGO CZVyjádření ke zprávě od společnosti Nowaco

Jak víte, pangasius je nyní jednou z nejpopulárnějších ryb na českém trhu. Je to, kromě jeho relativně přijatelné ceny, dáno i tím, že filety z této ryby jsou bílé, nemají žádné kosti a nejsou cítit po rybině.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rybu sladkovodní, je logické, že se nevyznačuje typickými atributy mořských ryb - tedy vysokým obsahem jódu, omega 3 mastných kyselin, a dalších zdraví prospěšných látek.

Dalším důležitým faktorem je i fakt, že se jedná o rybu, pocházející zásadně z farmového chovu, nestravuje se tedy tak, jak je tomu u volně lovených druhů. Ryby dorůstají do "prodejní " velikosti zhruba za 1 rok. Chovají se pouze na farmách z ve Vietnamu, je tedy nasnadě, že se dováží do Evropy pouze v mraženém stavu.

Je logické, že ryby mořské, stravující se planktonem, se vyznačují mnohem lepšími atributy a jejich konzumace je  tedy mnohem vhodnější a prospěšnější pro lidský organismus.

Do pangasia se dále za účelem zlevnění zboží přidávají přídatné látky (aditiva), které na rybí svalovinu navazují další vodu. Jedná se především o polyfosfáty (E 452). Zde existuje norma stanovená EU, která činí 0,5% váhy.
Pokud se však tato norma překročí, lze takový výrobek považovat za zdraví škodlivý. V poslední době se mimochodem muselo stáhnout několik výrobků z trhu, neboť bylo zjištěno, že obsahují více polyfosfátů, než je povoleno. Kromě polyfosfátů se nově používají i jiné látky, sloužící k navázání další vody, jako je např. kyselina citronová a jedlá soda, které zajistí i bílou barvu a vytáhnou z filety rybí chuť.
Zde prozatím neexistují žádné limity a lze říci, že oproti polyfosfátům se jedná pro zdraví člověka o mnohem šetrnější způsob, jak zboží zlevnit.
Platí, že spotřebitel by měl být informován o všech látkách, které byly použity a měl by se to dozvědět ve složení výrobku.

Naše stanovisko je tedy zcela jednoznačně upřednostňovat mořské ryby (např. treska tmavá nebo štikozbuec), jak z důvodu jejich nesrovnatelně vyššího prospěchu pro lidský organismus, tak i z důvodu toho, že námi nabízené filety z mořských ryb nemají žádné přídatné látky a pouze tzv. ochrannou glazuru, která zabraňuje vymrzání filet a nikdy nepřekračuje 10%.

Společnost Nowaco se pochopitelně intenzivně zabývá kontrolou kvality a zdravotní nezávadnosti svých výrobků. Suroviny jsou permanentně kontrolovány senzoricky i laboratorně. Naše balírna čerstvých a mražených ryb je plně certifikována (HACCP, BRC, IFS), a je pod neustálým veterinárním dohledem.

ing. Predrag Bilić

garant nákupu ryb
NOWACO Czech Republic s.r.o.Stanovisko Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Dobrý den,

stanovisko Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) můžete samozřejmě uveřejnit na Vámi provozovaném serveru, nicméně je důležité vzít v potaz, že z pozice našeho úřadu není možné se vyjádřit ke všem bodům, které jsou obsaženy ve zprávě, která koluje na internetu v různých verzích. Můžeme se vyjádřit pouze ke skutečnostem, které spadají pod kontrolu našeho úřadu, a není tedy možné z naší strany prohlásit, že všechny skutečnosti, které jsou níže uvedeny, jsou hoax.

Nemáme žádné zprávy o tom, že by byla tato ryba, která je k nám dovážená ze třetích zemí, kontaminována cizorodými látkami. Produkty rybolovu, které míří na území EU, musí doprovázet veterinární osvědčení, které potvrzuje, že jsou produkty plně v souladu s požadavky EU.  Navíc živočišné produkty ze třetích zemí mohou do EU vstoupit pouze přes stanoviště hraniční kontroly, kde probíhá kontrola samotného zboží a průvodních dokladů. Dozorové kompetence v oblasti dovozu, zpracování a výroby živočišných produktů má Státní veterinární správa ČR – www.svscr.cz , která se již k uvedenému článku, který koluje na internetu, vyjádřila. Tiskovou zprávu SVS ČR je možné najít pod tímto odkazem: https://www.svscr.cz/index.php?art=3941

Jsme také členy Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF), který funguje na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva slouží pro ohlašování přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem slouží k zabránění uvedení do oběhu rizikových potravin a krmiv, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Pokud by byla tedy prokázána jakákoliv zdravotní závadnost výrobků pocházejících z inkriminované lokality, byli bychom o tom včas informováni.

SZPI dozoruje ryby v tržní síti pouze zmražené. Kontrola čerstvých ryb je v kompetenci SVS ČR. Ryby pocházející ze vzdálenějších míst se u nás opravdu prodávají ve větší míře již zamražené. Spotřebitel by se měl vždy dozvědět z obalu informace o způsobu produkce (tedy informaci odkud ryba pochází, zda z chovu, z moře, či byla ulovena ve sladkých vodách) a oblasti odlovu. Zmražené ryby obecně mohou obsahovat přidanou vodu. Pokud je její obsah nad 5 % hmotnostních, uvede se tato voda ve složení. Přestože ve složení nemusí být konkrétní podíl vody, lze na její množství usuzovat z pořadí jednotlivých složek, neboť ty se uvádějí sestupně podle hmotnosti, nebo z konkrétního podílu rybího masa. Jestliže tedy bude ve složení napsáno kupříkladu „treska 60 %, voda, E452...“, znamená to, že spotřebitel si s rybou kupuje téměř 40 % vody. Látka E452 označuje polyfosfáty, které se používají, aby se voda v rybách lépe vázala.  Nezbývá tedy než doporučit spotřebitelům, aby sledovali údaje na obale výrobku a mezi produkty si našli ten, který jim bude svým složením nejlépe vyhovovat.

K tvrzením, která se týkají obsahu minerálních látek a nízkých výživových hodnot u této ryby, nejsme kompetentní se vyjádřit. V této otázce je možné se obrátit na odborníky z oblasti výživy.

S pozdravem,
Petra Hoferková
SZPI – Oddělení komunikace

 

 

Kontakt

Tomáš Nádeníček

tomasnadenicek@seznam.cz

Vyhledávání

 

Novinky

21.02.2013 22:51

RADA PŘI BODNUTÍ HMYZEM !!!!!!

  Bodnutí včelou, vosou ... dobrá rada :)) Málo kdo ví, jak rychle pomoci člověku a dítěti, aby neotekl po včelím a vosím bodnutí. Platí tato rada i pro alergiky ... mám to mnoho let vyzkoušené !!! Všichni komu jsem tuto radu řekla, žasnou jak to úžasně funguje!!! Když vás bodne tento hmyz,...
27.03.2012 20:28

Zaručený odpuzovač klíšaťat.....

Klistata.pdf   klikni....
14.10.2011 15:32

ZIMNÍ PNEUMATIKY OD LISTOPADU 2011 POVINNÉ!!!!!!

Zimní pneumatiky jsou od listopadu 2011 povinné. Test poradí, kterou vybrat Od prvního listopadu jsou v České republice povinné zimní pneumatiky - za předpokladu, že na silnici leží souvislá vrstva sněhu, led či námraza. Jaké pneumatiky vybrat? Napoví test Autoklubu ČR, který testoval v...
01.08.2011 02:52

Jak ušetřit peníze za provoz svého auta

Jak ušetřit peníze za provoz svého auta     Ceny pohonných hmot se neustále zvyšují a podle mnoha odborníků budou v růstu dále pokračovat. Vlastní automobil se proto stává čím dál větší položkou v rozpočtu mnoha rodinných financí. V tomto článku se dozvíte kde všude můžete za provoz...
27.06.2011 19:04

POZOR NA KLÍŠŤATA

Klíšťata jsou v plné aktivitě, hrozí boreliózou a zánětem mozku Za poslední dva týdny dosáhla klíšťová aktivita opakovaně na nejvyšší stupně a v červených číslech by se měla pohybovat i během nejbližších dnů. Stoupá tak i hrozba nákazy. Klíště může kousnutím přenést na svého hostitele klíšťový...

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  EMINA © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode