Spousta malých skutků činí život velkým.

CO DĚLAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ...DŮLEŽITÉ...

11.01.2009 22:00

Co dělat při dopravní nehodě: velký průvodce novinkami

 

Česká republika - Od Nového roku přestala policie jezdit k dopravním nehodám, při nichž vznikla škoda nižší než sto tisíc korun. Řidiči s sebou musí nově vozit formulář pro záznam o nehodě. Obsahuje všechny důležité dotazy na údaje, ze kterých pak pojišťovna bude vycházet při likvidaci případu.

Nezávisle na výši škody je ale nadále nutné volat policisty při úmrtí či zranění nebo při škodě na majetku třetí osoby. A právě tady mohou vzniknout první nejasnosti. Co když nikdo není zraněn, ale při nehodě jste zničili sloup veřejného osvětlení? Je nutné volat policisty vždycky, když nabouráte služební auto? A jak postupovat, když sice nedošlo k velké škodě, ale druhý řidič je zjevně opilý?

Připravili jsme průvodce nejčastějšími situacemi a nejasnostmi. Spolupracovali na něm učitel autoškoly Karel Vaněk, mluvčí České pojišťovny Václav Bálek a dopravní expert Jan Kněžínek z Legislativní rady vlády.

Vyšší limit pro vzniklou škodu

Slyšel jsem, že limit pro výši škody od Nového roku zcela odpadne. Teď čtu, že se jen zvyšuje z padesáti na sto tisíc korun. Jak to tedy je?
Limit pro výši škody se zvýšil z padesáti na sto tisíc korun. O úplném zrušení limitu sice jednali poslanci i expertní komise při ministerstvu dopravy, zatím ale k žádné změně nedošlo. A podle dosavadních ohlasů nemá úplné zrušení limitu ve sněmovně potřebnou podporu.

Co když špatně odhadnu výši škody? Nejsem expert na náhradní díly. Budu muset zaplatit zbytečný příjezd policistů?
Ne. Jestliže se řidič v odhadu škody zmýlí, nic platit nebude. Nicméně nemělo by se to stávat ve zcela jasných případech, kdy musí být rozdíl patrný i laikovi - například když budete zbytečně volat policisty při drobném škrábnutí. Přesto ani v takovém případě vám nehrozí nějaká pokuta.

Stáhněte si formulář pro případ dopravní nehody!větší obrázekZdroj: Aktuálně.cz

Nebudu mít problémy s pojišťovnou, když škodu odhadnu jako nižší než 100 000 korun, a ona se pak ukáže vyšší?
Pokud půjde o menší odchylku, pak problém nenastane. Jestliže ale budete mít auto značně rozbité a policii přesto nezavoláte, pak by po vás mohla pojišťovna chtít zpět část peněz, které zaplatila poškozenému. Mohla by to chápat jako přípravu k pokusu o pojistný podvod.

Limit 100 000 korun mám chápat jako součet škod na obou vozidlech?
Ne. Ke škodě vyšší než 100 000 korun musí dojít na „některém z vozidel". Uvedená škoda tedy musí nastat alespoň na jednom vozidle (včetně přepravovaných věcí).

Kdy volat policisty

Kdy musím volat policisty, přestože škoda není vyšší než 100 000 korun?
Nezávisle na výši škody je nadále nutné volat policisty:
- při úmrtí či zranění osoby
- při jakékoliv škodě na majetku třetí osoby (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle)
- jestliže účastníci nehody nemohou sami „bez vynaložení nepřiměřeného úsilí" zabezpečit obnovení plynulosti provozu na komunikacích
- při poškození komunikace, životního prostředí nebo jiného obecně prospěšného zařízení, typicky veřejného osvětlení

V zákoně jsem nenašel povinnost volat policisty při podezření na alkohol nebo drogy u viníka nehody. Znamená to tedy, že se s ním můžu jenom dohodnout na místě a skutečně mu nic nehrozí?
V případě podezření na alkohol či drogy sice policii volat nemusíte, ale určitě můžete, což také odborníci doporučují. Policii je dobré zavolat i proto, že bude šetřit podezření ze spáchání trestného činu (například ohrožení pod vlivem návykové látky) nebo přestupku (porušení silničních pravidel).

Jak postupovat, když se s druhým řidičem nedohodneme na zavinění? V zákoně není uvedeno, že v takovém případě musím volat policisty. A z pojišťoven mám zatím rozdílné informace.
Podle zákona to sice není vaše povinnost, odborníci to ale přesto doporučují. Nehrozí, že byste v takovém případě platili nějakou pokutu za zbytečné přivolání policie. Naopak, vyšetření nehody policisty může přispět k jednoduššímu vyřízení škody pojišťovnou. Nicméně pokud policisty nepřivoláte, nemusíte se s druhým řidičem dohodnout. Každý prostě popište do formuláře svou verzi zavinění. Velice vhodné je pořízení fotodokumentace a oslovení svědků (pro začátek postačí jejich identifikace). Z těchto i dalších údajů pak pojišťovna zkusí sama určit viníka.

Musím volat policii při každé nehodě, která se mi stane se služebním autem nebo vozem na leasing?
Už ne. Pro tato vozidla platí od Nového roku stejná pravidla jako pro ostatní. Policii tedy volejte jen ve výše uvedených případech.

Co musejí účastníci nehody udělat nezávisle na tom, zda přivolají policii?
-  neprodleně zastavit vozidlo,
- učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud hrozí v důsledku nehody,
- učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na komunikacích v místě nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
- došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a přivolat záchrannou službu,
- označit místo dopravní nehody,
- umožnit obnovení provozu na komunikacích, zejména vozidel hromadné dopravy,
- prokázat si navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle,
- spolupracovat při zjišťování skutkového stavu,
- zdržet se požití alkoholu a jiných návykových látek,
- v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojišťovně

Vyplnění formuláře

Formulář pro případ dopravní nehody jsem s sebou vozil už vloni. Co je na něm letos nového?
Takzvaný euroformulář je stále stejný, není na něm nic nového. Nová je „pouze" povinnost řidiče vozit jej stále s sebou.  Dodatečné upřesnění: Je povinností (ve vztahu k pojišťovně i dalším účastníkům nehody) odevzdat takový záznam o nehodě, který je obsahově prakticky shodný s euroformulářem. Také proto samy pojišťovny tento formulář důrazně doporučují. Máte-li jej s sebou v autě, ušetříte hodně času a pravděpodobně i peněz či problémů s pojišťovnou. Nicméně není povinností vozit s sebou v autě nějaký formulář - policisté to nemohou kontrolovat, natož pokutovat. Záznam tedy teoreticky postačí sepsat na libovolný kus papíru.

Kde lze formulář získat? Liší se nějak jeho vzor?
Všechny tuzemské pojišťovny vám poskytnou takzvaný euroformulář, který se v jednotlivých zemích liší jen jazykem.
Můžete si jej také stáhnout v elektronické podobě a vytisknout. ....ZDE.....

Mám vyplňovat formulář, přestože je škoda vyšší než 100 000 korun a čekáme na příjezd policii?
Ne. V takovém případě by vám formulář nestačil, pojišťovna bude potřebovat policejní protokol.

Stačí, když oba řidiči vyplní společný formulář, nebo každý vyplňuje svůj?
Vyplní společný formulář. Viník nehody jej pak pošle své pojišťovně.

Jestliže podepíši formulář, přestože nesouhlasím s tvrzeními druhého řidiče, znamená to přiznání viny?
Ne. Podpis neznamená uznání odpovědnosti. Samotný formulář slouží především ke zjištění identity účastníků a okolností nehody. Nicméně pokud máte odlišný názor, nezapomeňte jej také zapsat do formuláře. Mohou tam tedy být dva různé názory vedle sebe, není potřeba shodnout se na jediné verzi zavinění.

Komu máme poslat formulář, jestliže se nedohodneme na zavinění a nepřivolali jsme policii?
Pošlete formulář oběma pojišťovnám. Ty pak budou při její likvidaci spolupracovat.

Co když je škoda sice nižší než 100 000 korun, ale viník z místa nehody ujel? Co má dělat poškozený? Vyplnit formulář sám, nebo zavolat policii?
Je třeba zavolat policii a rovněž vyplnit formulář. Pokud zná poškozený registrační číslo vozidla (SPZ), pak si podle něho může snadno zjistit - například na webu České kanceláře pojistitelů - s jakou pojišťovnou má viník nehody uzavřené povinné ručení. Té pak poškozený pošle vyplněný formulář.

 

 

Kontakt

Tomáš Nádeníček

tomasnadenicek@seznam.cz

Vyhledávání

 

Novinky

21.08.2009 13:25

Firefox 3

  Nový Firefox opravuje desítky chyb, některé z nich jsou kritické Společnost Mozilla uvolnila pro všechny uživatele novou aktualizaci internetového prohlížeče Firefox 3. Ten opravuje neskutečně velké množství chyb, které byli schopni vývojáři u starší verze schopni zachytit. Z celkového...
04.08.2009 20:44

Pozor na KFC.....

Australské děvče ochrnulo po jídle v KFC   Rodiče jedenáctileté australské dívky zažalovali mezinárodní řetězec rychlého občerstvení KFC a požadují odškodné deset miliónů australských dolarů (přes 150 mil. Kč) za to, že jejich dcera po obědě v jedné z jeho restaurací skončila na...
26.06.2009 10:34

Nájemné v roce 2010

Nájmy se od ledna 2010 zvýší až o tisíc korun měsíčně Regulované nájemné od ledna opět v řadě obcí prudce vzroste - o stovky až tisíc korun měsíčně, někdy i více. A to i přesto, že parlament na počátku letošního roku prodloužil pro většinu domácností deregulaci činží o dva roky, tedy do roku...
10.06.2009 07:57

Pozor na falešné plynaře.....

Českem křižuje falešný plynař a okrádá lidi Falešný montér plynáren se pohybuje po celém území republiky a pod záminkou přeměření hlavního uzávěru plynu nebo kontroly plynoměru inkasuje od zákazníků finanční hotovost. Právu to sdělil Jiří Bezděk, tiskový mluvčí společnosti RWE Distribuční...
13.05.2009 20:36

Jak na letní průjmy......

Léčba letních průjmů Poznal to snad každý. Příjemnou letní dovolenou zkomplikoval průjem. Příčina bývá stejná - pobyt v cizím prostředí a mnohdy nižší hygiena při pobytu v přírodě nebo cizí zemi, setkání s cizími mikroorganismy, které způsobí obvykle méně závažnou střevní infekci. Několik dní...

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  EMINA © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode